ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής στην επιλογή ΣΧΕΤΙΚΑ.
  • Ψηφιακή Υπογραφή των υπεύθυνων δηλώσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
  • Α) Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr μέσω ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου (δηλαδή των Υπ.Δηλώσεων που θα έχετε κατεβάσει από τον παραπάνω σύνδεσμο).
  • Β) Δηλώσεις | GOV.GR και επιλογή «Υπεύθυνη Δήλωση» με επικόλληση το σχετικό κείμενο.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, Προσωπικών Ιατρών.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».


«Για αίτηση τροποποίησης σύμβασης λόγω αλλαγής έδρας πατήστε εδώ»


«Για την εγγραφή πληθυσμού από Συμβεβλημένο Προσωπικό Ιατρό επιλέξτε εδώ


«Για την αύξηση του ορίου εγγεγραμμένου πληθυσμού θα πρέπει να κάνετε upload τη νέα Υπεύθυνη δήλωση εδώ »


 Δικαιολογητικά Αίτησης

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 2. Πιστοποιητικό οικείου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας (τρέχοντος έτους) 3. Άδεια/Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στην ελληνική επικράτεια 4. Υπεύθυνη Δήλωση, των προϋποθέσεων ΕΚΠΥ (όπως είναι αναρτημένη στα σχετικά) θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής μέσω gov.gr

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής στην επιλογή ΣΧΕΤΙΚΑ. Ψηφιακή Υπογραφή των υπεύθυνων δηλώσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Α) Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr μέσω ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου (δηλαδή των Υπ.Δηλώσεων που θα έχετε κατεβάσει από τον παραπάνω σύνδεσμο). Β) Δηλώσεις | GOV.GR και επιλογή «Υπεύθυνη Δήλωση» με επικόλληση το σχετικό κείμενο.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΗΔΙΚΑ

Για ερωτήσεις ή απορίες προς την ΗΔΙΚΑ μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail pfy.helpdesk@idika.gr.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής, όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση eopyynet.support@eopyy.gov.gr.

Σκοπός

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ιδιωτών προσωπικών ιατρών Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και Ιατρού Εργασίας.

Εγγραφή Νέου Χρήστη

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες επιλέξτε: Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω Γ.Γ.Π.Σ.
Tα προσωπικά σας στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα.

Είσοδος Μέλους

Για είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πατήστε εδώ ή επιλέξτε «Σύνδεση» από το μενού.